174750


Nadproża L19 - N240

Montaż nadproży może odbywać się na ścianach jedno- i wielowarstwowych bez względu na materiał, z którego wykonane są elementy ścienne.